Rasegodkjenning av Fuglestadbrogete og Blæsete

Fra 1.1.2017 fikk vi et nytt nasjonalt tilskudd (erstatter tilskudd gjennom RMP) som blir gitt til Fuglestadbrogete, Blæsete, Rygja, Dala, Steigar, Grå trønder og Gammelnorsk Spel ( Ikke ekstra tilskudd fra 2019 men rasegodkjenner og værlam må være rasegodkjent for kåring)
Satsen er (pr. 1-10.19) satt til kr 310/dyr for sauer over 1år. (Telledato 1.10)  ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet. Dette forutsetter at sauene er registrert i Sauekontrollen med låst rasekode (18 el 19 for våre raser) OG RASEGODKJENT av raselag el representant for raselaget. Det er BARE dyr som er registrert i Sauekontrollen som rasegodkjent det kan søkes om dette ekstra tilskuddet på. Det hjelper ikke om en selv mener å ha rasereine dyr!

Alle lam som ønskes kåret og ikke er rasegodkjent må ordne dette senest 15 september. Bare unntaksvis vil det være aktuelt å rasegodkjenne på 24t varsel også via bilder. Gå igjennom aktuelle kåringsdata i god tid slik at å få en eventuell rasegodkjenning på plass uten tidspress i forhold til kåringsdato! Gjerne rett etter vårveging.

Ønskes besetningsregistrering for å kunne søke ekstratilskuddet 1.oktober må disse meldes inn snarest og senest 15 mars!. Da klarer vi MULIGENS å godkjenning før sauene reiser på beite, men dette er ingen selvfølge.  

Vi i Fuglestadbrogete og Blæselaget tar oss av  registrering av godkjenningen av våre to raser. Dere som ønsker å få sauene deres godkjent eller har spørsmål,  ta kontakt på brogeteogblesete@gmail.com . For rasegodkjenning av allerede innmeldte dyr i kontrollen oppgi produsentnr., adresse og tlf. 

Fra og med  2017 MÅ alle værlam, av våre raser, være rasegodkjent for å stille på kåring. Det vil ikke være mulig å registrere dem for kåring på "min side" uten at de er registrert som rasegodkjent i kontrollen. Ved rasegodkjenning blir dette registret i Sauekontrollen og produsenten finner det umiddelbart, MEN i databasen som har med kåring og gjøre kan det ta opptil 2 dager før dette blir registrert. Derfor er det særs viktig at en er ute i god tid. 

Medlemskap i Sauekontrollen ordner sauebonden selv ved å ta kontakt med sitt slakteri.

PRISLISTE RASEGODKJENNING 2022

Ny besetningsregistrering:

Medlemmer  kr 100.- pr dyr, minimum for registrering pr besetning er kr 500.-  maks kr 1000.-

Ikke medlemmer kr 200 pr dyr, minimum for registrering pr besetning kr 1000.-  maks kr 2000.-

Registrering enkeltdyr fra bilder (feks for kåring,  etterregistrering der mor ikke hadde nok rasepreg til godkjenning)  kr 100.- for medlemmer  og  kr 200.- for ikke medlemmer. 

Hjelp med attester/søknader etc.:

Medlemmer kr 200.-

Ikke medlemmer kr 400.-

Medlemsskap kan tegnes ved henvendelse brogeteogblesete@gmail.com

Kontigenten er på kr 300.-

Dere som bruker vær som er kåra før 2017 og som ikke er blitt rasegodkjent ta kontakt. Kåra gamle værer blir registrert rasegodkjent uten kostnad!

Kommentarer

Pål Kjorstad

26.11.2021 11:43

Kan ein kåringsdommar sjå på dyr og ev. anbefale ar dei vert rasegodkjent ved å senda info/bilde til dere slik at dere godkjenner?

Ellen

26.11.2021 13:08

De som ønsker rasegodkjenning må først ta kontakt med raselaget, helst på epost med info.

Ellen

26.11.2021 13:06

Hei
I noen områder har vi folk som er godkjent av raselaget som hjelper oss å rasegodkjenne ved besøk. En kåringsdommer kan følgelig også vurdere dyr for oss.

Bjørn Olav Nedrebø

11.10.2018 13:03

Hei !
Vi ynskjer å bli medlem i Blesesaulaget.
Vi 95 vinterfora sau , av dei ca 15 bles,resten er sjeviot.

Ellen

15.10.2018 11:05

Hei
Det var kjekt. Ta kontakt på brogeteogblesete@gmail.com med adresse og mobilnr. Mvh Ellen

Maria

26.03.2018 20:34

Vi har inseminert med blæsa for første gang i år. Hvor mange generasjoner trengs før vi kan få de rasegodkjente?

Ellen

04.07.2016 08:19

Når dyra rasegodkjennes går vi bare etter fenotype (utseende), dette for at det skal være rettferdig for så vel nye som gamle medlemmer i kontrollen.

Fride Gunn Rudi

03.07.2016 21:24

Må alle ha besøk og rasegodkjenning, sjølv om dei er koda i sauekontrollen?

Ellen

04.07.2016 08:10

JA, hvis du ikke har brukt seminværer i generasjoner. I sauekontrollen får alle lam farens kode i tillegg til at vi selv kan forandre kode etter eget ønske på besetningskortet.

Nyeste kommentarer

06.09 | 16:21

Hei. Vi har ikke egne priser men følger NSG sin grunnpris

06.09 | 12:35

Pris på kåra lam.
Vi har brukt avlsrådet sine prisar når vi sel kåra Bles.
Er vi for grådige då? Har blæselaget andre prisar?

26.11 | 13:08

De som ønsker rasegodkjenning må først ta kontakt med raselaget, helst på epost med info.

26.11 | 13:06

Hei
I noen områder har vi folk som er godkjent av raselaget som hjelper oss å rasegodkjenne ved besøk. En kåringsdommer kan følgelig også vurdere dyr for oss.

Del denne siden