16 juli vedtok Landbruks- og matdepartementet en endringsforskrift som innfører obligatorisk merking med elektroniske øremerker på sau fra 2011.  I den forbindelse er der en del feilinformasjon og missforståelser blant sauebøndene.

Foreløpig gjelder påbudet kun voksen sau samt småfe som skal eksporteres.
Lam som skal slaktes ( er under 6mnd) er unntatt kravet om elektronisk merking inntil videre.
Alle slaktelam skal derimot ha et visuelt merke og et alternativt merke, altså 2 merker, hvor bare et trenger være godkjent.
Påsettlamma SKAL fra 2011 ha et godkjent visuelt merke og et elektronisk merke!


Fra Mattilsynet: 
Lam som slaktes før de er 12 måneder kan merkes med et visuelt merke og et alternativt merke. (ikke-godkjent merke, for eksempel pat-merke).
- Alle lam kan slaktes før de er 12 måneder uten ommerking
- Lammene som skal bli livlam skal merkes med et elektronisk merke i samme øre
hvor de har et alternativt merke

Lammene kan fremdeles merkes elektronisk på frivillig basis.

Mattilsynet

Sauene skal merkes elektronisk fra 1. januar 2011
 

Norge innfører obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011. Kravet gjelder dyr som fødes fra og med 1. januar 2011, i tillegg til dyr født i 2010, som skal eksporteres.

Ved bruk av elektroniske merker skal man bruke 7-sifret identifikator, jf § 3 i merkeforskriften. Identifikatoren (produsentnummer, dyreholds-ID) på øremerket skal være lik på begge merkene som dyret er merket med. For eksempel kan man ikke ha dyr som er merket 7-sifret identifikator på visuelt merke og 8-sifret produsentnummer på ikke-godkjent merke.

Sauene merkes på følgende måte fra 2011:

HOVEDREGEL- et visuelt merke og et elektronisk merke på alle dyr
Merking av dyr med et visuelt og et elektronisk merke. Begge øremerkene med 7- sifret identifikator i løpet av 30 dager etter fødsel.
Alle dyrene i besetningen vil være merket for å slaktes eller for å ha videre som livdyr.Eier trenger ikke merke om eller bestille nye merker.

Unntak: et visuelt merke og et alternativt merke på slaktedyr
Lam som slaktes før de er 12 måneder kan merkes med et visuelt merke og et alternativt merke. (ikke-godkjent merke, for eksempel pat-merke).
- Alle lam kan slaktes før de er 12 måneder uten ommerking
- Lammene som skal bli livlam skal merkes med et elektronisk merke i samme øre
hvor de har et alternativt merke

Lammene kan fremdeles merkes elektronisk på frivillig basis.


http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/sauene_skal_merkes_elektronisk_fra_1__januar_2011_81867

Nortura

For lammesesongen 2010 vil Nortura stille som krav at alle lam skal vera merka med elektroniske merke når dei kjem til slakting. Dette er så viktig for oss, at om du kjøper elektroniske merke, uavhengig av leverandør, så vil prisen vera kr 10,- under listepris.

http://medlem.nortura.no/smaafe/RFID/